Menu
 • 2 BEDROOMS

  2 BEDROOMS

  Vị trí đẹp
  70 m2
  2 Phòng ngủ
  2 Nhà vệ sinh

  XEM CHI TIẾT

 • 3 BEDROOMS

  3 BEDROOMS

  Vị trí rất đẹp, dịch vụ phòng và các dịch vụ tiện ích tốt.
  140 m2
  2 Phòng ngủ
  2 Nhà vệ sinh

  XEM CHI TIẾT

 • 2 BEDROOMS

  2 BEDROOMS

  Vị trí đẹp
  70 m2
  2 Phòng ngủ
  2 Nhà vệ sinh

  XEM CHI TIẾT

 • STUDIO

  STUDIO

  Vị trí đẹp và kèm các dịch vụ tiện ích căn hộ
  60 m2
  1 Phòng ngủ
  1 Nhà vệ sinh

  XEM CHI TIẾT

 • can hộ mới CH68

  can hộ mới CH68

  Phòng rất đẹp
  150 m2
  2 Phòng ngủ
  2 Nhà vệ sinh

  XEM CHI TIẾT

Căn hộ hot nhất Lexington

 • Giá 2,980,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 34,500,000₫ /tháng. 2 phòng ngủ. 2 phòng WC. Diện tích 140m2.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 29,800,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 28,750,000₫ /tháng. 60 m2.1 phòng ngủ. 1 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 1,500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 7 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 4 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 2 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 2 tầng. 60 m2. 6 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 2,980,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 34,500,000₫ /tháng. 2 phòng ngủ. 2 phòng WC. Diện tích 140m2.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 29,800,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 28,750,000₫ /tháng. 60 m2.1 phòng ngủ. 1 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 1,500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 7 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 4 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 2 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 2 tầng. 60 m2. 6 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá

Căn hộ phổ biến nhất Lexington

 • Giá 2,980,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 34,500,000₫ /tháng. 2 phòng ngủ. 2 phòng WC. Diện tích 140m2.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 29,800,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 28,750,000₫ /tháng. 60 m2.1 phòng ngủ. 1 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 1,500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 7 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 4 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 2 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 2 tầng. 60 m2. 6 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 2,980,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 34,500,000₫ /tháng. 2 phòng ngủ. 2 phòng WC. Diện tích 140m2.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 29,800,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 28,750,000₫ /tháng. 60 m2.1 phòng ngủ. 1 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 1,500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 7 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 4 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 2 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 2 tầng. 60 m2. 6 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá

Thực phẩm, đồ uống & dịch vụ cá nhân

 • Giá 200,000₫ /tháng. Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt
 • Giá 200,000₫ /tháng. Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt
 • Giá 200,000₫ /tháng. Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt
 • Giá 200,000₫ /tháng. Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt
 • Giá 200,000₫ /tháng. Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt
 • Giá 130,000₫ /tháng. Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt
 • Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt xông khói sẽ là bữa sáng tuyệt vời, để bạn có năng lượng cho cả ngày.
 • Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt xông khói sẽ là bữa sáng tuyệt vời, để bạn có năng lượng cho cả ngày.
 • Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt xông khói sẽ là bữa sáng tuyệt vời, để bạn có năng lượng cho cả ngày.
 • Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt
 • Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt xông khói sẽ là bữa sáng tuyệt vời, để bạn có năng lượng cho cả ngày.
 • Món salad trộn mỳ Ý và dầu olive cùng với thịt xông khói sẽ là bữa sáng tuyệt vời, để bạn có năng lượng cho cả ngày.

Căn hộ dành cho một người

 • Giá 2,980,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 34,500,000₫ /tháng. 2 phòng ngủ. 2 phòng WC. Diện tích 140m2.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 29,800,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 28,750,000₫ /tháng. 60 m2.1 phòng ngủ. 1 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 1,500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 7 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 4 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 2 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 2 tầng. 60 m2. 6 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 2,980,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 34,500,000₫ /tháng. 2 phòng ngủ. 2 phòng WC. Diện tích 140m2.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 29,800,000₫ /tháng. 60 m2. 2 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 28,750,000₫ /tháng. 60 m2.1 phòng ngủ. 1 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 1,500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 7 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 4 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 2 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 8 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 2 tầng. 60 m2. 6 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 0 đánh giá
 • Giá 500,000₫ /tháng. 3 tầng. 60 m2. 4 phòng ngủ. 2 nhà vệ sinh.
  Có 1 đánh giá

Địa điểm gần nơi bạn ở

 • Lotte Center Hanoi

  3km từ tòa nhà đến Lotte Center Hà Nội
  Có 0 đánh giá
 • BigC Thăng Long

  Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề siêu thị Big C Thăng Long.
  Mời các bạn đón đọc các bài viết về siêu thị Big C Thăng Long và chia sẻ thông tin siêu thị Big C Thăng Long
  Có 0 đánh giá
 • Rạp chiếu phim Lotte

  Có 0 đánh giá
 • Hồ Hoàn kiếm

  Có 0 đánh giá

Chúng tôi chào đón bạn!

Một căn hộ cao cấp , đầy đủ tiện nghi với nhiều tiện ích kèm theo sẽ là một nơi lý tưởng cho bạn tận hưởng cuộc sống.

ĐĂNG KÝ NGAY